Máy sấy tay

MS: XT2000

Hãng: Starmix

Nơi sản xuất: Đức

MS: ST2400E

Hãng: Starmix

Nơi sản xuất: Đức

MS: TT1800E

Hãng: Starmix

Nơi sản xuất: Đức