Cabin

MS: FTM28

Hãng: CRW

Nơi sản xuất: Thương hiệu Vương Quốc Anh