Gối

MS: Gold

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Evolution

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Extra Lusso

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Lavander

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Siberia

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy