Đệm

MS: AMBITION HD

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: MIND IMPRESSION

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: XXL KING

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: New Dream Easy

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: Spring Lux

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: Magnifico - materasso

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy