Cây treo quần áo

MS: EM3320

Nơi sản xuất: Trung Quốc

Kích thước: 460x530x1850