Tủ đài, tủ rượu

MS: Buffet Bar

Hãng: Treci

Nơi sản xuất: Italy

MS: Verona Walnut Gold

Hãng: Vicente

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 220x65x64

MS: AIDA

Hãng: Mobilpiu

Nơi sản xuất: Italy

MS: Landel

Hãng: Bentley

Nơi sản xuất: Italy

MS: Opera Patinata

Hãng: Mobilpiu

Nơi sản xuất: Italy

MS: Regina Patinata

Hãng: Mobilpiu

Nơi sản xuất: Italy

MS: Romantica

Hãng: Treci

Nơi sản xuất: Italy

MS: Opera Patinata

Hãng: Mobilpiu

Nơi sản xuất: Italy

MS: Verona Walnut Gold

Hãng: Vicente

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 175x41x222

MS: Romantica

Hãng: Treci

Nơi sản xuất: Italy

MS: Venere

Hãng: Treci

Nơi sản xuất: Italy

MS: Hermitage màu gỗ

Hãng: Vicente

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Buffet Tivi

Hãng: Treci

Nơi sản xuất: Italy

MS: Art 400/45

Hãng: Giorgio

Nơi sản xuất: Italy

MS: Art 4150

Hãng: Giorgio

Nơi sản xuất: Italy

MS: AIDA

Hãng: Mobilpiu

Nơi sản xuất: Italy

MS: AIDA

Hãng: Mobilpiu

Nơi sản xuất: Italy

MS: GLAMOUR

Hãng: Lenzi

Nơi sản xuất: Italy

MS: 106550

Hãng: Vicente

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: H324

Hãng: Ubrand

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: G324

Hãng: Ubrand

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: Peacook F3308

Hãng: Peacook

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 701A

Hãng: Free Mansion

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: H3321

Hãng: Peacook

Nơi sản xuất: Trung Quốc

Kích thước: 1400x420x1900

MS: 833

Hãng: Arture

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 17-50

Hãng: Eric

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 17-22

Hãng: Eric

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 701

Hãng: Free Mansion

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 1810

Hãng: Cường Bang

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 868

Hãng: Arture

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 832

Hãng: Arture

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 832 B

Hãng: Arture

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 832

Hãng: Arture

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 833

Hãng: Arture

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 833

Hãng: Arture

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: WO 608

Hãng: WO

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: WO 605

Hãng: WO

Nơi sản xuất: Trung Quốc