Đôn

MS: KW341/L3143

Hãng: Kinwai

Nơi sản xuất: Trung Quốc

Kích thước: 660x660x460

MS: AU3302, AU3301

Hãng: Peacook

Nơi sản xuất: Trung Quốc

MS: 8204, 8530

Hãng: Virtus

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Virtus 8177 , 8516

Hãng: Virtus

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: KW341/L1132

Hãng: Kinwai

Nơi sản xuất: Trung Quốc

Kích thước: 660x660x460

MS: 4217

Hãng: F.B.A.I

Nơi sản xuất: Italy