Đèn cây

MS: 4287

Hãng: Salvilamp

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 4017/10

Hãng: F.B.A.I

Nơi sản xuất: Italy

MS: 4205/6

Hãng: F.B.A.I

Nơi sản xuất: Italy

MS: 113/9 BL

Hãng: Sylcom

Nơi sản xuất: Italy

MS: C4000/5EL

Hãng: F.B.A.I

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 63x48