Đèn bàn

MS: 4876

Hãng: Salvilamp

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: P2202

Hãng: F.B.A.I

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 75X45

MS: 802-40 mẫu2

Hãng: Salvilamp

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 802-40 mẫu 1

Hãng: Salvilamp

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 822-40

Hãng: Salvilamp

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 1462/52 CP D D.A

Hãng: Sylcom

Nơi sản xuất: Italy

MS: C4000/5EL

Hãng: F.B.A.I

Nơi sản xuất: Italy

MS: P3172

Hãng: F.B.A.I

Nơi sản xuất: Italy

MS: 1462/52 CP K BL

Hãng: Sylcom

Nơi sản xuất: Italy