Tủ lạnh cao cấp

MS: CBNes 5167

Hãng: LiebHerr

Nơi sản xuất: Đức

MS: CBNes 6256

Hãng: LiebHerr

Nơi sản xuất: Đức

MS: SBSes 7165 PremiumPlus

Hãng: LiebHerr

Nơi sản xuất: Đức

MS: SBSes 7353 Premium

Hãng: LiebHerr

Nơi sản xuất: Đức