Nội Thất Phòng Bếp

MS: LRB

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 3,3m

MS: VPG

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 3m

MS: REFIT

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 2,75m

MS: LRI

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 3,3m