Gạch Thái Lan


MS: D'interno

Hãng: Imex

Nơi sản xuất: Thái Lan

Kích thước: 60x60

MS: Prive

Hãng: Imex

Nơi sản xuất: Thái Lan

Kích thước: 60x60