Gạch Tây Ban Nha


MS: Alaska Teja

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Aranjuez

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Lord cream

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Oregon

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Quo white

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Trevi

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x44.2

MS: Trevi Deco

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x44.2

MS: Ubeda Teja

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Amiens Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 15.5x100

MS: Beziers Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31.5x100

MS: Dec.Stone A

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Dec.Stone B

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Deva Gris

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x66.4

MS: Drake teak

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Eleganza Nogal

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Hyatt Beige

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x60

MS: Narbonne Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31.5x100

MS: Quo white

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Reims Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31.5x100

MS: Rodapie Aranjuez

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 8x45

MS: Shutter Eleganza Roble

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Dec.Stone B

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Velvet Cream

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Wellen Velvet Cream

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Lasvegas Jet Antracita

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33,3x33,3

MS: Laos Jet Miel

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 15x90cm

MS: Magma Gris

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Emerita light RC

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Lasvegas Jet Blanco

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Las Vegas Jet Antracita

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Alamo Natural

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 22.5x90cm

MS: Marbox travertine natural

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55 x 59,55

MS: Marbox travertine square

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44,63x119,3cm

MS: Marbox travertine

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44,63x119,3cm

MS: Baranello White

Hãng: MYTHAGE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Taiga

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 22,9x92,4

MS: Arezzo

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Insignia

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 89,46x89,46

MS: Devon

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31,6x31,6

MS: Gamma-R Miel

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.4x89.3

MS: Meteor

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 80x80

MS: Flysch Beige

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,3 x 119,3

MS: Logos Jet Negro

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Chambord

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Titan Grafito

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Monaco

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Supreme Pulido

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 80x80

MS: Meteor Antractica Relief

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Nexo

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Lord

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Stelton Negro

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Apolo Crema

Hãng: Navarti

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Luni Blanco - Polished

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 37.5x75

MS: Kashmir Taupe - Polished

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Foster

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Crystal

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Zen

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Lodi

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Legend

Hãng: Azulev

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Duo Arianne Almond Rev

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: Nora - R Morron

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.4x89.3

MS: Nora-r Noce

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.4x89.3

MS: Alpha

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Tannum

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Corfu

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Emperador Noce

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Lord Marfil

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Lord Crema 32,5 x60

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 32,5x60

MS: Composition Arianne Almond

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 50x60

MS: Provence Ivory

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: Dante Savia Friso

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29,75x89,46

MS: C3 Sidney Decor Pearl

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Dante Savia

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29,75x89,46

MS: Gaudi Black

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Gaudi Multi

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Bernini

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Baikal

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 32,5x60

MS: Fiordo Roble

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.6x59.3

MS: Vanilla Crema Pulido

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55x119,3

MS: Allegro Bianco Centro

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55x119,3

MS: Allegro Bianco Pulido

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55x119,3

MS: Aura Ambar Centro

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55x119,3

MS: Aura Ambar Pulido

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55x119,3

MS: Aparici

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55x119,3

MS: Aura Grey Pulido

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55x119,3

MS: Vanilla Crema Centro

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55x119,3

MS: Reale

Hãng: Saloni

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Coloss Mat

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 7031 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Lattini Crema

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29,75x89,46

MS: Convivio Savia

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44,3 x 44,63

MS: Vanilla Crema Natural

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29,75x29,75

MS: Lattini Crema Friso

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29,75x89,46

MS: Aran Jet Cuero

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33.3x50

MS: 5011 Miel

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Suite Sand

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: 9501 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: Home

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x60

MS: Varesse (Cifre)

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Element (Argenta)

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha