Gạch Italy


MS: Nero Supremo

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 75x150

MS: Calacatta

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 100x300

MS: Glam Bronze

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 75x150

MS: Pietra Grey

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

MS: Royal Marfil

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

MS: Premium White

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

MS: Premium White

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 150x300

MS: Marmocera

Hãng: San't Agostino

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Flow Ivory

Hãng: San't Agostino

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 45x90

MS: Marmoker

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 59x118

MS: Prestigio

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 75x75

MS: Barge Grigio

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Deck Bright

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 22.5x90cm

MS: Artech Bianco

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 30x60

MS: Artech Negro

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 30x60

MS: Main Stone

Hãng: Mariner

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 45x90

MS: Crema Select Lucido

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x120

MS: Absolute

Hãng: Fincebec

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 32,5x99,7

MS: Zebrino Lucido

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x120

MS: TT 60MU

Hãng: Imola

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: TT 60DG

Hãng: Imola

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Lastra 60B

Hãng: Imola

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Pixel 26x60.5

Hãng: Fincebec

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 26x60,5