Gạch Ốp Lát


MS: 5032 grafito

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 5034 beige

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: Alaska Teja

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Aranjuez

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Beaute Gris Mate 45x45

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Cantera Marfil 75x75

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Dynasty Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Halton Marron

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31,6x31,6

MS: Lord cream

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Lyon Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Manises

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Oporto

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Oregon

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Quo white

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Reims Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Dynasty Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Trevi

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x44.2

MS: Trevi Deco

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x44.2

MS: Ubeda Teja

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: 9519 Beige

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9519 Grafito

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9519 Gris Relieve

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9520 Beige

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9520 Beige Relieve

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9520 Crema

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: Amiens Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 15.5x100

MS: Arkit Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Beziers Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31.5x100

MS: Dec.Stone A

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Dec.Stone B

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Deva Gris

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x66.4

MS: Drake teak

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Dynasty Rectificado

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Eleganza Nogal

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Flysch-SPR Beige

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 19.2x119.3

MS: Flysch-SPR Gris

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 19.2x119.3

MS: Hyatt Beige

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x60

MS: Narbonne Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31.5x100

MS: Quo white

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Reims Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31.5x100

MS: Rodapie Aranjuez

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 8x45

MS: Shutter Eleganza Roble

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Dec.Stone B

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Space Dynasty Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Tasos Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Tasos Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Velvet Cream

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Wellen Velvet Cream

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Lasvegas Jet Antracita

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33,3x33,3

MS: Laos Jet Miel

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 15x90cm

MS: Magma Gris

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Emerita light RC

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Lasvegas Jet Blanco

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Las Vegas Jet Antracita

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Decor Flamingo Antracita

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Crema Natural Mate

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Alamo Natural

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 22.5x90cm

MS: Marbox travertine natural

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55 x 59,55

MS: Marbox travertine square

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44,63x119,3cm

MS: Marbox travertine

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44,63x119,3cm

MS: Baranello White

Hãng: MYTHAGE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Taiga

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 22,9x92,4

MS: Arezzo

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Insignia

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 89,46x89,46

MS: Devon

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31,6x31,6

MS: Gamma-R Miel

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.4x89.3

MS: Meteor

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 80x80

MS: Oxford

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 21.8x90.4

MS: Gres Habana Natural

Hãng: Cicogres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Gres Arco Gris

Hãng: Cicogres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Crema Marfil

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x120

MS: C3 Sydney Decor Grey

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Flysch Beige

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,3 x 119,3

MS: Logos Jet Negro

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Chambord

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Titan Grafito

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Falcon

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Monaco

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Supreme Pulido

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 80x80

MS: Meteor Antractica Relief

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Nexo

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Lord

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Iris Marron

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 8x45

MS: Stelton Negro

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Apolo Crema

Hãng: Navarti

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Luni Blanco - Polished

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 37.5x75

MS: Kashmir Taupe - Polished

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Foster

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Crystal

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Zen

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Lodi

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Legend

Hãng: Azulev

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Duo Arianne Almond Rev

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: Arianne Almond

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: Nora - R Morron

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.4x89.3

MS: Nora-r Noce

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.4x89.3

MS: Alpha

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Tannum

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Corfu

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Emperador Noce

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60