Gạch Ốp Lát


MS: Aranjuez

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Trevi

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x44.2

MS: Trevi Deco

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x44.2

MS: Deva Gris

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x66.4

MS: Rodapie Aranjuez

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 8x45