Gạch Ốp Lát


MS: Quo white

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Dec.Stone A

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Dec.Stone B

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Quo white

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100

MS: Dec.Stone B

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29x100