Gạch Ốp Lát


MS: Alaska Teja

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Manises

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Oporto

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Oregon

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Ubeda Teja

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45