Gạch Ốp Lát


MS: Nero Supremo

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 75x150

MS: Calacatta

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 100x300

MS: Glam Bronze

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 75x150

MS: Pietra Grey

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

MS: Royal Marfil

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

MS: Premium White

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

MS: Premium White

Hãng: Fiandre

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 150x300