Gạch Ốp Lát


MS: Lasvegas Jet Antracita

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33,3x33,3

MS: Laos Jet Miel

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 15x90cm

MS: Lasvegas Jet Blanco

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Las Vegas Jet Antracita

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Decor Flamingo Antracita

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Logos Jet Negro

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Aran Jet Cuero

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33.3x50

MS: Palma jet gris

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33,3x33,3

MS: Benisa Jet Beiger

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Siros Jet Marfil

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Palma Jet Marron

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33,3x33,3

MS: Canet Jet Beige

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45