Gạch Ốp Lát


MS: Prestigio

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 75x75

MS: Barge Grigio

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Deck Bright

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 22.5x90cm

MS: Artech Bianco

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 30x60

MS: Artech Negro

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 30x60