Gạch Ốp Lát


MS: Absolute

Hãng: Fincebec

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 32,5x99,7

MS: Pixel

Hãng: Fincebec

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 26x60,5

MS: Pixel 26x60.5

Hãng: Fincebec

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 26x60,5