Gạch Ốp Lát


MS: Marmoker

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 59x118

MS: Crema Select Lucido

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x120

MS: Zebrino Lucido

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x120

MS: Cremo Supremo Honed

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Nero Creta Lucido

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 59x118