Gạch Ốp Lát


MS: Lyon Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Reims Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Amiens Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 15.5x100

MS: Beziers Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31.5x100

MS: Narbonne Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31.5x100

MS: Reims Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31.5x100

MS: Meteor

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 80x80

MS: Monaco

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Supreme Pulido

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 80x80

MS: Meteor Antractica Relief

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Nexo

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Lord

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha