Gạch Ốp Lát


MS: Chambord

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Iris Marron

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 8x45

MS: Luxor cotto

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Iris Beiger

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Luxor Beige

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45