Gạch Ốp Lát


MS: Beaute Gris Mate 45x45

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Cantera Marfil 75x75

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Zen

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60