Gạch Ốp Lát


MS: TT 60MU

Hãng: Imola

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: TT 60DG

Hãng: Imola

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Lastra 60B

Hãng: Imola

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60