Gạch Ốp Lát


MS: Canyon Beige

Hãng: Sanchis

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44,7x44,7