Gạch Ốp Lát


MS: Arezzo

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Titan Grafito

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Luni Blanco - Polished

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 37.5x75

MS: Kashmir Taupe - Polished

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Yucatan Coto

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60