Gạch Ốp Lát


MS: Naxos white

Hãng: Venus

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 49x49