Gạch Ốp Lát


MS: Lord cream

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Corfu

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Lord Marfil

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Baikal

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 32,5x60

MS: Suite Sand

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Lord Perla 7575 Nanoplus

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Fontana Bone

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Fontana Bone Lapado

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Fontana Marfil

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Luxe

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Mosaico

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: Carara 5959 Nanoplus

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Daino R.Marfil Nanoplus 5959

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Dec Classic Flor A Crema

Hãng: Fanal

MS: Dec Damasco Line Blanco

Hãng: Fanal

MS: Dec Classic Crema

Hãng: Fanal