Gạch Ốp Lát


MS: Hyatt Beige

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x60

MS: Lodi

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Gaudi Black

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Gaudi Multi

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Fiordo Roble

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.6x59.3

MS: Home

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x60

MS: Ligne Negro

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Globe

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha