Gạch Ốp Lát


MS: 5032 grafito

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 5034 beige

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9519 Beige

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9519 Grafito

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9519 Gris Relieve

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9520 Beige

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9520 Beige Relieve

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 9520 Crema

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 7031 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: 5011 Miel

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 9501 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 6500 Crema

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 402 Rojo

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 410x410

MS: 7000 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 6500 Tabaco

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 63x63

MS: 415 Marengo

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 41x41

MS: 415 Moka

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 41x41

MS: 400 Cadera

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 402 Ocre

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: REC 5000 Beige

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 3000 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 9001 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 2200 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 7018 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 6509

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha