Gạch Ốp Lát


MS: Halton Marron

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31,6x31,6

MS: Flysch-SPR Beige

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 19.2x119.3

MS: Flysch-SPR Gris

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 19.2x119.3

MS: Devon

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31,6x31,6

MS: Gamma-R Miel

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.4x89.3

MS: Flysch Beige

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,3 x 119,3

MS: Nora - R Morron

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.4x89.3

MS: Nora-r Noce

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 14.4x89.3

MS: Alpha

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha