Gạch Ốp Lát


MS: Magma Gris

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Emerita light RC

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Crema Natural Mate

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Alamo Natural

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 22.5x90cm

MS: Falcon

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Foster

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Crystal

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Tannum

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Element (Argenta)

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Travertino

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha