Gạch Ốp Lát


MS: Taiga

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 22,9x92,4

MS: Oxford

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 21.8x90.4

MS: Crema Marfil

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x120

MS: C3 Sydney Decor Grey

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Duo Arianne Almond Rev

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: Arianne Almond

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: Emperador Noce

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Provence Ivory

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: C3 Sidney Decor Pearl

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Lignum

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 15x60

MS: Varesse (Cifre)

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Kaila Grey

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Chiaro (Cifre)

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Lucciola Natural Pav

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Savage

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha