Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 233950000
Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 233950000Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 233950000Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 233950000

Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 233950000

  • Mã sản phẩm:Cape Cod 233950000

  • Hãng sản xuất:  Duravit

  • Thương hiệu: Đức

Đặt qua điện thoại (8h30-19h00)

(024) 3733 7366