Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 2328480000
Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 2328480000Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 2328480000Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 2328480000

Chậu rửa dương bàn Duravit - Cape Cod 2328480000

  • Mã sản phẩm:Cape Cod 2328480000

  • Hãng sản xuất:  Duravit

  • Thương hiệu: Đức

Đặt qua điện thoại (8h30-19h00)

(024) 3733 7366