Bộ gạch màu Mosaico

Bộ gạch màu Mosaico

  • Mã sản phẩm: Mosaico

  • Hãng sản xuất: Fanal

  • Thương hiệu:   Tây Ban Nha

Bộ gạch Mosaico bao gồm các loại gạch sau:

  1. Gạch ốp Mosaico Beige
  2. Gạch ốp Mosaico Crema
  3. Gạch nhân Decor.Mosaico Crema Flor 1
  4. Gạch nhân Decor. Mosaico Crema Flor 2

Gạch màu Brigitte Jet Beige

MS: Brigitte Jet Beige