Bộ gạch màu Luxe

Bộ gạch màu Luxe

  • Mã sản phẩm: Luxe

  • Hãng sản xuất: Fanal

  • Thương hiệu:   Tây Ban Nha

Bộ gạch Luxe bao gồm các loại gạch sau:

  • Gạch ốp Luxe Crema
  • Gạch ốp Luxe Crema Relieve
  • Gạch ốp Luxe Golden Relieve
  • Gạch viền nhỏ Liston Mosaico Luxe Golden
  • Gạch nhân Dec. Luxe Crema Bano 1
  • Gạch nhân Dec. Luxe Crema Bano 2
  • Gạch sàn Pav. Marron